Kontakt

Varför fiberbredband

Kedjegrävare

Installation i hus

Opto Fiber

Bra att veta om fiberbredband

Goda skäl att skaffa bredband

 • Det ger dig möjlighet att bo kvar och främjar nyinflyttning.
 • Det skapar möjligheter för lokalt näringsliv att arbeta professionellt med sina kunder.
 • Du kan sköta ditt arbete hemifrån. 
 • Det minska behovet av resande. Mötet kan ske över nätet med både ljud och bild!
 • Du kan kommunicera ex via Skype med ljud och bild.
 • Du sparar  pengar genom billigare telefoni, TV och bredband.
 • Du får bättre TV-mottagning.
 • Du kan sköta dina ärenden hemifrån ex bank, försäkringskassa osv
 • Det ökar värdet på fastigheten.
 • Det är driftsäkert.
 • Kopparanslutna telestationer kommer att försvinna.
 • Läs i Atl nytt besked från Telia/Skanova
 •  Frågor o svar.
 • Förslag till områdesindelning

 • Varje Byalag fiberområde måste komma överens med sina grannföreningar vem som ansvarar för visst område. Rita gärna in var ni tycker kopplingspunkter skall vara i stamnätet.

  Tips att tänka på vid nätplanering

  Använd tunn filtpenna så ni kan ange vilken sida väg som är lämpligast. Markera var ni tror är lämpligt att lägga skåp/brunnar. På  http://www.Hitta.se  går det lätt att mäta avstånd, samt även få fram koordinater. Länsstyrelsen har också bra kartor. Prata med markägare om ni är tveksam till att få gräva.

  Kart exempel 1

  Kart exempel 2

  Kart exempel 3

  Kart exempel 4

Regler för Byalagskonceptet

www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.co

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2012-04-06