Kontakt

Intresseanm. Word

Intresseanmälan webb

Avtalsmallar

Aktuellt

Länkar Verktyg

Fiberbredband

Innehåll

Webbplatskarta

Bygga Fiber

 

 

Kommunens stamnätFrågor o SvarByalagskonceptNätplanering Sankt Anna fiberV.Husby FiberDrothem/SkönbergaLuddingsbo FiberGårdeby FiberÖstra Ryd Fiber

Portal för fiberbredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

 •        Områdesindelning nätområden väst E22

 •       Kontaktpersoner i föreslagna nätområden

 •  

  Föreningen har fått i uppdrag av fibernätägaren Söderköpings kommun

  att ge förslag på organisation, nätområdesindelnig och kontaktpersoner i olika nätområden utefter det kommunala stamnätet som nu kommer att fortsätta byggas

  väst om E22, Östra Ryd - Söderköping.

  Detta för att kommunens konsult Benny Dahlqvist från 2013-01-01 i samråd med nätområden/byalag skall påbörja detaljprojektering av spridningsnäten.

   

  Förslag att förankra bland intresserade i olika områden:

   

  Bilaga karta stamnät Söderköping-Östra Ryd 11

  Stamnätsområdet indelas i 3 nätområden:

   

  Nätområde Ö.R 1

  (Östra Ryds samhälle samt med avgränsning 2 km från stamnätet)

  Områdesgränser i en cirkel: Hållingsby, Khil, Brogården (anslutningspunkt för område Ö.R. 2 Öst och vidareanslutning mot stamnät mot Ringarum över Häggebo), Ullstorp, Tjälmo (anslutningspunkt för Ö.R. 2 västra slingan), Torrsjö, Eknäs (anslutning till Bubbetorp 7 hushåll), Källösa, Tåby, Viby, Fyrby (anslutning till Hällerstad ev. Korsätter).

  C:a 260 fastigheter varav 75 % tecknat intresseanmälan

  Se fil:  Adresser-Ö.Ryd medlemmarh

  Hemsida: http://www.bredbandoryd.com/

   

  Kontaktpersoner: Hans Hagdahl Ullriksdahl Hållstad 61496 Östra Ryd

  Tel: , mobil: 070-685 58 13

  E-Post: hans.hagdhl@telia.com

   

  Christer Skaneby Torrsjö 61496 Östra Ryd

  Tel:, mobil: 070-273 55 76

  E-post: christer.skaneby@gmail.com

        Kjell Kåkneryd Brunkulla 61496 Östra Ryd

        E-Post: kjell.kakneryd@soderkoping.se

 

 

Nätområde Ö.R. 2

(sydvästra sockendelen) anslutningspunkt Brogården (se ovan) stamnät läggs av kommunen längs gamla landsvägen till Olerums vägkors därifrån landsvägen till Skärnäs sedan gamla landsvägen ner till Toppen och anslutning mot Häggebo.

Spridningsnät från stammen byggs i området.

 

Nätområde Ö.R. 2 Bodavägen

Anslutningspunkt vid Tjälmo (se ovan)

Spridningsstam Tosätter, Källtorp, Er ,Råssla, Boda, Karlsnäs, Parstorp, Kåknö.

Områdesgränser i en cirkel från Brogården, Skattgården , Gölja, Eneberga, Rosenlund, Gränsborg, Kulefall, Grönkärr, Olerum, Heijan, Lenshult, Sjötorpet, Toppen (anslutning mot Häggebo, Ringarum), Asplund, Ulvebo, Kåknö, Boda, Tjälmo.

Antal fastigheter c:a 185 st.

Se fil: Adresser-kulefall-Olerum-kåknö org

 

Kontaktpersoner: Christian Johansson Olerums gård 61496 Östra Ryd.

Tel: 011-740 43, mobil: 070-690 74 33

E-post: christian.olerum@gmail.com

 

Åke Hedén Råssla 61496 Östra Ryd

Tel: 011-740 93, mobil: 070-679 41 80

E-Post. hednke@gmail.com

 

Håkan Kåkneryd Kåknö 61496 Östra Ryd

 

 

Nätområde Ö.R 3 Hummelsätter, Syttorp, Björkvik , Kinäs

Glesbebyggt 20 tal hushåll ligger i stort sett runt Sjön Hövern varför sjökabel ansluten vid Höversby (Linköpings kommun) kan vara ett genomförbart alternativ) Kan då även ansluta Björsätersidan av Hövern.

 

Se fil: Adresser Björkvik

 

Kontaktpersoner:

 

 Bilaga karta stamnät Söderköping-Östra Ryd 10

 

Nätområde Ö.R. 4 Hörstorp/Harstorp

Anslutningspunkt stamnätet Tåby, Hörstorp, Harstorp, Önstorp

Områdesgräns från Tåby, Hörstorp, Harstorp, Långsätter upp mot Gårdeby/Skärkindsgränsen, Gårdeby/Östra Ryds gränsen fram till Hällerstadsjön vid Gustorp/Tåby.

Antal fastigheter c:a 60 hushåll 90% anslutningsanmälan

Se fil: Adresser-Hörstorp

 

Kontaktpersoner:

Bo o Maggan Hultström Harstorp 61496 Östra Ryd

Tel: 011-750 20, mobil:

E-Post: mahuharstorp@telia.com

 

Jörgen Karlsson Norrbolund Hörstorp 61496 Östra Ryd

                      Tel: , mobil: 070-170 46 37

E-post: mojje07@hotmail.com

 

Bilaga karta stamnät Söderköping-Östra Ryd 7, 8 och 9

 

Nätområde G.Å (Hela Gårdeby socken)

Anslutning mot Stamnät Björnbo (vid Ö.Ryd gränsen), Petersburg, Åkerby, Össby, Roschild, Sätra, Pålstorp fram mot gränsen Gårdeby/Västra Husby.

 

Antal fastigheter c:a 135 hushåll

Se fil:

Kontaktpersoner:

Thomas Karlberg Össby Gårdeby

 

                      Gunnar Fredin Jonstorp 61021 NORSHOLM

Tel: 011-550 01mobil: 070-543 55 30

E-Post: gunnar@fredin.pp.se

                     

                      Mikeal Ljungberg Gårdeby Solbacka 614 95 SÖDERKÖPING

Tel: 011-532 51, mobil:

E-Post: micke@gardeby.se

 

 

Bilaga karta stamnät Söderköping-Östra Ryd 3, 4,5,6

Västra Husby byalags område (Västra Husby socken söder om Göta Kanal)

Stamnät Från gränsen Gårdeby/Västra Husby vid Pålstorp, Våkdalen, Härsberga, Hagen, längs 210 an till V.Husby samhälle, anslutning mot Luddingsbo/Norrköping, samt förgrening genom V.Husby samhälle till Hylinge vägkors sedan följer den Nybblevägen mot Söderköping.

 

Området indelas i tre områden

Nätområde VH 1 (Västra Husby samhälle samt 2 km från stamnätet)

Antal fastigheter c:a 237  hushåll

Se fil:

Kontaktpersoner: Gunnar Fredin Jonstorp 61021 NORSHOLM

Tel: 011-550 01mobil: 070-543 55 30

E-Post: gunnar@fredin.pp.se               

Mats Mhyrman Västra Husby Lilla Karlslund 605 96 NORRKÖPING

Tel: 011-13 56 36 mobil: 070-538 65 70

E-Post: mats.myhrman@gmail.com

Magnus Schönbeck Ordf. i Västra Husby Fiber ek. för. (Hela Västra Husby socken söder om Göta Kanal) Östra Rydsvägen 15, 60596 NORRKÖPING

Tele: 011-701 07  mob: 070-590 15 93 , 070-659 19 94

E-Post: magnus.schonbeck@telia.com 

                      Nätområde VH 2 (Området väster om område VH 1)

Antal fastigheter c:a 70 hushåll

Kontaktpersoner:

Bengt Johansson

                      Gunnar Fredin Jonstorp 61021 NORSHOLM

Tel: 011-550 01mobil: 070-543 55 30

E-Post: gunnar@fredin.pp.se

                      Mats Mhyrman Västra Husby Lilla Karlslund 605 96 NORRKÖPING

Tel: 011-13 56 36 mobil: 070-538 65 70

                      E-Post: mats.myhrman@gmail.com

 

Nätområde VH 3 (Området öster om område VH 1)

Utom området i Västra Husby söder om Venasjön som troligen kommer att tillhöra Överstaqvarnsområdet.

Antal fastigheter c:a 70  hushåll

Se fil:

Kontaktpersoner:

                      Gunnar Fredin Jonstorp 61021 NORSHOLM

Tel: 011-550 01mobil: 070-543 55 30

E-Post: gunnar@fredin.pp.se

                      Mats Mhyrman Västra Husby Lilla Karlslund 605 96 NORRKÖPING

Tel: 011-13 56 36 mobil: 070-538 65 70

                      E-Post: mats.myhrman@gmail.com

Magnus Schönbeck

Östra Rydsvägen 15, 60596 NORRKÖPING

Tele: 011-701 07  mob: 070-590 15 93 , 070-659 19 94 E-Post: magnus.schonbeck@telia.com

                     

                      Om rådet Nybble, Skäggestad, Överstaqvarn, Sänkbäcken, Vena kommer             troligen att bilda eget område med alternativ nätägare. Kontakt Ulf Wigsell

 

                      Området Drothem 123 har bildat ett eget nätområde med Telia/Skanova som        nätägare. Se områdeskarta på fil: Karta Drothem 123 Kontakt Jan Siverskog

                      C:a 90 av 120 fastigheter ansluts

                      Området Bjärka: har kontakt med Eddima eller Telia för att bilda eget område

                      Kontakt Anders Eksmo

                       Nätområde Stintorp: området Liljerum, Björsäter, Stintorp, Sandsveden,              Sverkersholm.

                      Ligger efter Telia/Skanova fibern ner mot Ringarum och försök pågår att få till   ett eget nätområde med Skanova som nätägare.

                      Kontakt: Ingvar Ahgemo

  

 

 

Bilaga karta stamnät Söderköping-Östra Ryd (Kartbilaga Snövelstorp)

Luddingsbo och Snövelstorp byalag (Västra Husby socken norr om Göta Kanal)

Stamnät från Västra Husby samhälle vid Klubben, anslutning mot Luddingsbo/Norrköping.

 

Området indelas i två områden

Nätområde Luddingsbo  (samhället och området norr om detta fram till Norrköpingsgränsen) delar av området lagt kanalisation i samband med kommunalt VA

Antal fastigheter c:a 180 hushåll

Se fil:

Kontaktpersoner:

                      Hans Bager Luddingsbo Nivellörsvägen 5, 605 96 NORRKÖPING

Tel: mobil: 070-255 06 29

E-Post: hans@bager.se               

                      Thord Waernoff Luddingsbo Sjövägen 15,  605 96 NORRKÖPING

Tel:, mobil: 070-791 84 58

E-Post: thord@jwdata.nu

 

 

Nätområde Snövelstorp (Samhället och området nord väst om Snövelstorp)

antal fastigheter c:a 170 hushåll

Se fil:

Kontaktpersoner: Michael Botvidsson har namn på kontaktperson

                     

Tel: mobil:

E-Post:

                                     

Tel: mobil:

                      E-Post:

                     

Hagsäter bör bilda eget nätområde. C:a 120 hushåll

 Bilaga karta stamnät Söderköping-Östra Ryd 1, 2, 3

 Stamnätet utgår från teknikbod i kommunhuset men sträckan fram till korsningen Albogaleden/Östra Rydsvägen får ej räknas in i landsbygdsnätet.

Stamfibern går sedan längs Östra Rydsvägen och viker av in på Nybblevägen.

 Nätområde Bleckstad

 Spridningsstam 1 längs Kulefallsvägen ut till Hjälmsborg med avgreningar till dessa hus.

( kommunen lägger eventuellt stamnät Bleckstad- Hjälmsborg)

Avgrening in mot Klockarängen och till närmaste husen på Björsäters vägen.

 

Spridningsstam 2 Klarsjövägen in mot Lund.

 

Antal fastigheter c:a 90 hushåll

 

Kontaktpersoner: Niklas Ahlbert Stora Kolstad 61492 Söderköping

                      Tel: mobil: 070-928 03 71

E-Post: niklas@alberth.com

                     

Curt Ohlsson Edvards Borg Bleckstad 16492 SÖDERKÖPING

 

Tel: mobil: 073-159 97 17 , 070-975 09 27  E-Post: curt.ohlsson@soderkoping.se

__________________________________________________________

Övriga kontaktpersoner i projektet:

Ordf Projektgrupp: Magnus Berge tel: 0121-18100 E-Post: magnus.berge@soderkoping.se

 

Nätägare: Michal Botvidsson tel: 0121-181 00 E-Post. michael.botvidsson@soderkoping.se

Ansvarig : stamnät

 Fiberkonsult: Benny Dalqvist E-Post: benny.dahlqvist@cbfibreoptics.se

 Teknisk projektledare: Jörgen Filipsson E-post: Jorgen.filipsson2@soderkoping.se

 Ansvarig: spridningsnät

Samordnare väst E22 Östen Johansson tel: 011-740 34, mob: 070-540 73 03

E-Post: bredbandve22@gmail.com

 Enligt uppdrag: Östen Johansson

Fiberbredband i Söderköping. Samverkansorgan för Byalag och

Bygdeföreningar i samverkan med

Kustlandet Leader och Länsstyrelsen i Östergötland

 

 

Information och förslag ”fiberbredband Söderköping”

Har till ändamål att vara en allians av i bygden verksamma föreningar företag, byalag, ekonomiska föreningar för bygdenät och enskilda som vill arbeta för att utveckla fiberbredband på landsbygden i Söderköpings kommun, samt hjälpa dem med myndighetskontakter m.m.

Förslag till övergripande strategi:

· Kommunen bygger och äger stamnätet

· Byanätsföreningar bygger spridningsnät i olika områden

Dela med dig av denna sida på Facebook
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/for-dig-som-saknar-bredband.aspx?keyword=bredband

 


www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.com

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2013-03-24