Kontakt

Intresseanm. Word

Intresseanmälan webb

Avtalsmallar

Aktuellt

Länkar Verktyg

Fiberbredband

Innehåll

Webbplatskarta

Bygga Fiber

 

 

Kommunens stamnätFrågor o SvarByalagskonceptNätplanering Sankt Anna fiberV.Husby FiberDrothem/SkönbergaLuddingsbo FiberGårdeby  FiberÖstra Ryd Fiber

Portal för fiberbredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Östra Ryds byalag styrgrupp

Senaste nytt bredband 2013-03-19 

Benny Dahlqvist som är ansvarig för fiberbredbandsstammen från Östra Ryd till Tyrislöt meddelar att grävningen av beslutade kommunala stamnätet fortsätter med början i Söderköping och ut mot Östra Ryd. Pratet om parallella ledningar är felaktigt, i det kommunala nätet läggs 3x 40 mm skyddsrör i dem matas sedan in fiber med många fiberpar som sedan kan grenas ut till hushåll utefter vägen. Varje hushåll behöver 2 egna fiberpar (samt 2 i reserv), i varje socken sätts en teknikbod där nya fiberanslutningar kan fördelas. Skanovas befintliga nät lades för 20 år sedan och har bara ett fåtal fiber som räcker att mata sina stationer och master med, skall de användas måste man i alla fall gräva tillbaka samma sträcka för att hushållen skall få egna fiberpar. I vissa delar av kommunen matas stationerna med radiolänk, den är inte användbar.

Nu har också Valdemarsvik och Söderköpings kommuner beslutat att projektera och bygga en stam från Östra Ryd till Ringarum, allt för att då Valdmarsviks kommun slipper betala en dyrbar årlig hyra av Skanovas fiber, hela Valdemarsviks kommun kan då matas den vägen med egen kommunal fiberkontakt till Europaanslutning i Norrköping.

Jörgen Filipsson är nyanställd som teknisk projektledare i Söderköpings kommun för att hjälpa byalag intresseföreningar att projektera och bygga spridningsnät ut till alla fastighetsägare.

Kommunen har beslutat att varje anslutning betalar till kommunen 9 900 kr

Men i Norrköpings kommun har kommunikationsoperatören givit en rabatt på detta med 6 000 kr där kostar det alltså totalt 3 900 kr, grävkostnad tillkommer. I Söderköping är upphandlingen av kommunikations operatör klar inom kort, Söderköping bör få minst samma rabatt. I denna anslutningsavgift ingår då allt material ända in i fastigheten. Samt driftsättning av nätet.

Byalag/nätområden får stå för grävning och läggning av fiberrören, samt göra upp om en fördelning av grävkostnaden inom sitt nätområde. Materialet består av relativt kraftigt material 40 mm plaströr till stammar och 25 mm rör till delar av spridningsnäten.

Beprövade metoder som skall hålla i minst 100 år. Projekteringen i Östra Ryds samhälle gjordes för ett år sedan men skall nu kompletteras innan upphandling av entreprenör kan ske, då får man ett totalpris för grävning o läggning. Sedan är det bara att skriva skarpa kontrakt med fastighetsägarna som vill ansluta. Ju fler som delar på grävkostnaden ju billiggare blir det för de enskilda hushållen.

Att göra en efteranslutning kommer att kosta mycket mer då inte statsbidrag kan utnyttjas mera, samt när man då skall koppla in fibern och ansluta måste ny ställkostnad betalas. Om några år säger Telia själva att nuvarande teleledningar kopplas bort. Fiberanslutning i ett hus ökar dessutom värdet, mobilt bredband på landsbygden är inte aktuellt (så kallat 4g) eftersom i staden byggs master med 3-400 meters avstånd, detta är inte möjligt på landsbygden man får heller inte höja sändning styrkan för mycket då det kan uppstå farlig strålning.

Planeringen har pågått under många år men nu är det skarpt läge, hela stamsträckan skall vara färdig under okt mån 2013.

EU Östen Johansson

 

_______________________________________________________

Övriga kontaktpersoner i projektet:

Ordf Projektgrupp: Magnus Berge tel: 0121-18100 E-Post: magnus.berge@soderkoping.se

 

Nätägare: Michal Botvidsson tel: 0121-181 00 E-Post. michael.botvidsson@soderkoping.se

Ansvarig : stamnät

 Fiberkonsult: Benny Dalqvist E-Post: benny.dahlqvist@cbfibreoptics.se

 Teknisk projektledare: Jörgen Filipsson E-post: Jorgen.filipsson2@soderkoping.se

 Ansvarig: spridningsnät

Samordnare väst E22 Östen Johansson tel: 011-740 34, mob: 070-540 73 03

E-Post: bredbandve22@gmail.com

 Enligt uppdrag: Östen Johansson

Fiberbredband i Söderköping. Samverkansorgan för Byalag och

Bygdeföreningar i samverkan med

Kustlandet Leader och Länsstyrelsen i Östergötland

 

 

Information och förslag ”fiberbredband Söderköping”

Har till ändamål att vara en allians av i bygden verksamma föreningar företag, byalag, ekonomiska föreningar för bygdenät och enskilda som vill arbeta för att utveckla fiberbredband på landsbygden i Söderköpings kommun, samt hjälpa dem med myndighetskontakter m.m.

Förslag till övergripande strategi:

· Kommunen bygger och äger stamnätet

· Byanätsföreningar bygger spridningsnät i olika områden

Dela med dig av denna sida på Facebook
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/for-dig-som-saknar-bredband.aspx?keyword=bredband

 


www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.com

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2013-03-24