Kontakt

Intresseanm. Word

Intresseanmälan webb

Avtalsmallar

Aktuellt

Länkar Verktyg

Fiberbredband

Innehåll

Webbplatskarta

Bygga Fiber

 

 

Kommunens stamnätFrågor o SvarByalagskonceptNätplanering Sankt Anna fiberV.Husby FiberDrothem/SkönbergaLuddingsbo FiberGårdeby  FiberÖstra Ryd Fiber

Portal för fiberbredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

 Östra Ryd 1 Portal

 

Östra Ryd fiber

ÖR 1

ÖR 2 

ÖR 4_______________________________________________________

Övriga kontaktpersoner i projektet:

Ordf Projektgrupp: Magnus Berge tel: 0121-18100 E-Post: magnus.berge@soderkoping.se

 

Nätägare: Michal Botvidsson tel: 0121-181 00 E-Post. michael.botvidsson@soderkoping.se

Ansvarig : stamnät

 Fiberkonsult: Benny Dalqvist E-Post: benny.dahlqvist@cbfibreoptics.se

 Teknisk projektledare: Jörgen Filipsson E-post: Jorgen.filipsson2@soderkoping.se

 Ansvarig: spridningsnät

Samordnare väst E22 Östen Johansson tel: 011-740 34, mob: 070-540 73 03

E-Post: bredbandve22@gmail.com

 Enligt uppdrag: Östen Johansson

Fiberbredband i Söderköping. Samverkansorgan för Byalag och

Bygdeföreningar i samverkan med

Kustlandet Leader och Länsstyrelsen i Östergötland

 

 

Information och förslag ”fiberbredband Söderköping”

Har till ändamål att vara en allians av i bygden verksamma föreningar företag, byalag, ekonomiska föreningar för bygdenät och enskilda som vill arbeta för att utveckla fiberbredband på landsbygden i Söderköpings kommun, samt hjälpa dem med myndighetskontakter m.m.

Förslag till övergripande strategi:

· Kommunen bygger och äger stamnätet

· Byanätsföreningar bygger spridningsnät i olika områden

Dela med dig av denna sida på Facebook
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/for-dig-som-saknar-bredband.aspx?keyword=bredband

 


www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.com

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2013-03-24