Kontakt

Kulefall/Olerum fiber 

 

Nätplan

 

 • Kulefall/Olerum Fiber Kulefall, Olerum, Lenshult landsvägen ner mot Ringarumsgränsen vid Toppen, samt utefter Kulefallsvägen till socken gräns mot Drothem och Valdemarsvik i öster.

 • 125 hushåll c:a 40% har anmält intresse 20120401

 • Nätområde Ö.R. 2

  (sydvästra sockendelen) anslutningspunkt Brogården (se ovan) kommunal stam längs gamla landsvägen till Olerums vägkors därifrån landsvägen till Skärnäs sedan gamla landsvägen ner till Toppen och anslutning mot Häggebo.

   

  Nätområde Ö.R. 2 Bodavägen

  Anslutningspunkt vid Tjälmo (se ovan)

  Spridningsstam Tosätter, Källtorp, Er ,Råssla, Boda, Karlsnäs, Parstorp, Kåknö.

  Områdesgränser i en cirkel från Brogården, Skattgården , Gölja, Eneberga, Rosenlund, Gränsborg, Kulefall, Grönkärr, Olerum, Heijan, Lenshult, Sjötorpet, Toppen (anslutning mot Häggebo, Ringarum), Asplund, Ulvebo, Kåknö, Boda, Tjälmo.

  Antal fastigheter c:a 185 st.

   Kontaktpersoner/Områdesansvariga:

  Christian Johansson Olerums gård 61496 Östra Ryd.

  Tel: 011-740 43, mobil: 070-690 74 33

  E-post: christian.olerum@gmail.com

   Åke Hedén Råssla 61496 Östra Ryd

  Tel: 011-740 93, mobil: 070-679 41 80

  E-Post. hednke@gmail.com

   

  Håkan Kåkneryd Kåknö 61496 Östra Ryd

   

 

 

 

 

www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.co

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2013-03-24