Kontakt

 
            Antal 
Övergripande ansvar: Nr Namn Bygdenätansvarig     fastigheter
Bredband Östra Rydsyd     Björkvik/Boda Åke Hedén     50
 Bredband Östra Rydsyd   Kåknö bygdenät Håkan Kåkneryd     50
Bredband Östra Rydsyd   Kulefall/Olerum bygdenät Christian Johansson Peter Berntsson Sven Andersson 70
      Summa:     170
     
     
     
     

 

www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.co

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2016-07-06