Kontakt

¢Väster E-22 utgör ”Fiberbredband väster E-22” en paraplyorganisation för fyra olika områden med byalag/intresseföreningar som ansvariga
¢Ordf. Tord Waernoff  070-791 84 58  thord@jwdata.nu
¢Kontaktperson: Östen Johansson 070-540 73 03 osten.johansson@soderkoping.se
¢Byalagsområden:
¢Drothem/del av Skönberga Jan Siverskog  070-799 14 42  jan.siverskog@e.lrf.se
¢Och Bengt Johansson  0705 34 19 14  bengt.aby.johansson@telia.com
¢V. Husby byalag Peter Rehneström 073-069 05 85
¢och Olle Lindberg 070-964 74 56 olle.lindeberg@
¢Luddingsbo byalag Hans Bager 070-255 06 29 hans@bager.se
¢Tord Waernoff  070-791 84 58  thord@jwdata.nu
¢ÖstraRydsBygdensByalag Hans Hagdahl 070-685 58 13  hans.hagdahl@telia.com
¢och Kjell Kåkneryd 011 72323 kjell.kakneryd@soderkoping.se

 

            Antal 
Övergripande ansvar: Nr Namn Bygdenätansvarig     fastigheter
Drothem LRF Jan Siverskog   Drothem norr/ V.husby öst Jan Siverskog Bengt Johansson Jörgen Filipsson 150
Drothem LRF Jan Siverskog   Drothem Syd/Vena /Hällerstad Ulf Wigsell Christian Ankarstrand   200
Västra Husby byalag Peter Rhenström   Västra Husby bygdenät Peter Rehneström Olle Lindberg Inge Adamsson 200
Västra Husby byalag Peter Rhenström   Västra Husby väst bygdenät Gunnar Fredin Mats Mhyrman   90
Luddingsbo Byalag Hans Bager   Luddingsbo bygdenät Hans Bager Thord Waernoff   400
Luddingsbo Byalag Hans Bager   Snövelstorp Bygdenät ?     200
Luddingsbo Byalag Hans Bager   Hagsäter bygdenät ?     100
Östra Rydsbygdens byalag Hans Hagdahl    Gårdeby bygdenät  Thomas Karlberg Mikael Ljungberg   100
Östra Rydsbygdens byalag Hans Hagdahl    Östra Ryd bygdenät  Hans Hagdahl Kjell Kåkneryd Christer Skaneby 250
Östra Rydsbygdens byalag Hans Hagdahl    Viby Torstorp bygdenät Karl Adam/Per-Olov   50
Östra Rydsbygdens byalag Hans Hagdahl    Bubbetorp/Björkvik ?     50
Östra Rydsbygdens byalag Hans Hagdahl    Hörstorp bygdenät Jörgen Karlsson Margareta Hultström Mats Glad 80
Östra Rydsbygdens byalag Hans Hagdahl    Boda/Kåknö bygdenät ?     50
Östra Rydsbygdens byalag Hans Hagdahl    Kulefall/Olerum bygdenät Christian Johansson Peter Berntsson Sven Andersson 70
      Summa:     1990
Komentarer: Enligt PTS bör varje bygdenät inte vara större än max 100-200 hushåll gärna mindre      
Luddingsbo/Snövelstorp  behöver delas.            
Området vid Hagsätter bör bilda eget område tillsammans med Evalund (Norrköpings kommun)      
Varje delområde med eget bygdenät bör då bilda en ekonomisk förening med egen styrelse      

 

www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.co

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2012-04-22