Kontakt

 

 

Kedjegrävning för fiber

Kedjegrävning för fiber, el, vatten och dräneringar utföres med fördel på åker-, ängs-, och tomtmark!

 

 

Fördelarna är enkla: Mindre åverkan på marken = lägre kostnad!

 

Pris per meter (djup 400mm):

- Offert framtagning är kostnadsfri. Vi gör en ungefär mätning samt okulär kontroll av sträckan.

- Etablerings kostnad 1000kr +moms  (Tillkommer alltid)

- 25kr/m +moms (100 till 500m) 

 (Sträckor under 100m debiteras per timma, 480kr/tim+moms)

- 20kr/m +moms (över 500m)

Tillägg för ev. hinder så som ex. berg förekommer alltid, där man måste gå t.ex. runt.    

Återfyllnads material samt bortforsling av material tillkommer.  Dagspriser på material, samt transportkostnader med lastbil tillkommer löpande per timma.

Mark förhållande kan ibland vara svår att förutse. Detta är något uppdragsgivaren måste undersöka själv, samt att ombesörja för att el, tele och vatten är utmärka på den berörda sträcka före grävstart. (Vi åtar oss utmärkning med timdebitering av 380kr/timma+moms).

 

Avtal mellan markägaren, byalag/förening/bolag och oss ska vara godkända och undertecknade före grävstart. 

 

Skulle mark förhållande vara så att man inte kan kedjegräva p.g.a. mycket sten och grova rötter som upptäcks först efter grävstart, så debiteras inte sträckan men dock etablerings avgift.  (1000kr +moms).    

 

Kedjegrävare fungerar utmärkt i ängs-, åker samt tomtmark.

 

Där det förekommer mycket sten av ”större” storlek, eller mycket grova rötter är traditionell grävning ett måste!  (Ev. grävning offereras).

 

 

Med vänlig hälsning,

Arfwedson & Lundh, Byggkvarn AB

Tel 070 674 04 88

 

 

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2012-04-01