Intresseanmälan Fiberbredband Söderköpings kommun

Här kan du anmäla intresse för anslutning till fibernätet som planeras i Söderköpings kommun. Beräknad investering 15-20 000 per hushåll         *Obligatorisk  

 Utskrivbar version        Ifyllbar Word        Intresseanmälan webben

 Kontaktuppgifter

Namn *…………………………………………………….

 Adress* ……………………………………………………

.Postnummer * ……………Postort *………………………

 Telefon:……………………Mobil………………………..

 E-post * Viktigt - vi kommer att använda webb och e-post för all kommunikation om

 fiberutbyggnaden.*……………………………………………………………….

 Din relation till fastigheten * sätt x i en eller flera rutor

O  Ägare/delägare,          O Hyresgäst/arrendator       O Övrigt             O Driver företag

 Intresse att delta i föreningsarbete * Det kommer att krävas en hel del ideellt arbete i lokala föreningar. Markera här om du kan tänka dej att medverka.

O Ja, jag kan medverka         O   Nej jag har inte möjlighet att medverka

Fastighet och önskade fiberanslutningar

Fastighetsbeteckning * En el flera beteckningar ……………………………………

 * Intresse för fiberanslutning (sätt x  )

  •          O    Jag anmäler intresse med förbehåll att anmälan är preliminär

      O Jag vill värdesäkra mitt hus, fibern dras fram till mitt hus men jag vill börja använda anslutningen senare. (reducerat pris)

Skriv ut och faxa. 0121-18585 eller spara och sänd filen till bredbandve22@gmail.com

Eller sänd i brev till

Östen Johansson Söderköpings kommun 61480 Söderköping

Fiberbredband Väster E22 ideell förening

Ordförande: Thord Wernoff , 070-791 84 58,                                      E-Post:  thord@jwdata.nu

Sekreterare: Jörgen Filiphsson, 070-6070268                             E-post: jorgen.filipsson@e.lrf.se

Kassör/Koordinator:  Östen Johansson  070-540 73 03                      E-Post: osten.johansson@soderkoping.se

Revisor/Juridisk ansvarig: Bo Hultström

Föreningsmail: bredbandve22@gmail.com        Portal:http://www.bredbandve22.se

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2012-08-22