Kontakt

Intresseanm. Word

Intresseanmälan webb

Avtalsmallar

Aktuellt

Länkar Verktyg

Fiberbredband

Innehåll

Webbplatskarta

Bygga Fiber

 

 

Kommunens stamnätFrågor o SvarByalagskonceptNätplanering Sankt Anna fiberV.Husby FiberDrothem/SkönbergaLuddingsbo FiberGårdeby FiberÖstra Ryd Fiber

Portal för fiberbredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

 • Tipps om att bygga bredband

 • Fibernytt nr 2 utskrivbar

 • Fibernytt nr 2 dec 2012

 •  

  Vägledning för Byanät

  Lokalt engagemang är en viktig faktor för att även kunna få till stånd bredbandsbyggnation i områden där de kommersiella förutsättningarna är sämre. Det finns mycket erfarenhet och kunskap att hämta från de som redan genomfört resan att bygga sitt eget nät.

  Här samlar vi information som kan vara till hjälp i ert arbete med att bygga bredband i världsklass.

  • Så kan du bygga ditt eget bredbandsnät

   Fördelen med byanät är att de möjliggör att näten kan byggas billigare än vad som är möjligt för kommersiella aktörer.

  • Informationsmaterial

   Materialet inkluderar ett urval av den samlade kunskap som finns att tillgå. Detta innebär att det består av material från flera olika avsändare. Bland materialet återfinns exempelvis konkreta råd, webbaserade verktyg och avtalsmallar. Innehållet fylls kontinuerligt på när ny information genererats.

  • Moms för byalag

   som bygger bredbandsnät

    

   Skatteverket har publicerat ett ställningstagande som rör byalag som bygger bredbandsnät från ett momsperspektiv. Innebörden av ställningstagandet är att byalagen under vissa omständigheter för göra avdrag för moms i sin verksamhet. En utgångspunkt för bedömningen om ett byalag som bygger bredbandsnät får göra avdrag för moms är att verksamheten måste ha en omsättning. Det ska finnas en direkt koppling mellan den tjänst som föreningen tillhandahåller och den ersättning som mottagaren av tjänsten betalar för att det ska vara fråga om en omsättning.

  Fiberbredband i Söderköping. Samverkansorgan för Byalag och

  Bygdeföreningar i samverkan med

  Kustlandet Leader och Länsstyrelsen i Östergötland

   

   

Information och förslag ”fiberbredband Söderköping”

Har till ändamål att vara en allians av i bygden verksamma föreningar företag, byalag, ekonomiska föreningar för bygdenät och enskilda som vill arbeta för att utveckla fiberbredband på landsbygden i Söderköpings kommun, samt hjälpa dem med myndighetskontakter m.m.

Förslag till övergripande strategi:

· Kommunen bygger och äger stamnätet

· Byanätsföreningar bygger spridningsnät i olika områden

Dela med dig av denna sida på Facebook
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/for-dig-som-saknar-bredband.aspx?keyword=bredband

 


www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.com

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2013-01-28