Kontakt

Intresseanm. Word

Intresseanmälan webb

Avtalsmallar

Aktuellt

Länkar Verktyg

Fiberbredband

Innehåll

Webbplatskarta

Bygga Fiber

Kommunens stamnätFrågor o SvarByalagskonceptNätplanering Sankt Anna fiberV.Husby FiberDrothem/SkönbergaLuddingsbo FiberGårdeby  FiberÖstra Ryd Fiber

Vad kostar det att ansluta till kommunnätet i Söderköpings kommun?

Vad kostar det?

Norrköping och Söderköpings kommuner skall ha samma taxa

Vi hoppas naturligtvis på samma kostnad som man har i kommunens nät i Norrköping, där anslutningsavgiften är 9 900 kr – 6 000 i rabatt från operatören= 3 990 kr + grävning för spridningsnätet. Kommunen står då för allt material oavsett avstånd till stamnätet, även konverter inne i huset ingår i anslutningsavgiften.

Endast grävning/håltagning från tomtgräns in i huset får fastighetsägaren själv stå för. De flesta borde då få en total anslutningskostnad under 10 000 kr inkl.moms och en lägre månadskostnad än idag

  

Driftskostnaden viktigast

i jämförbart nät i Norrköping ligger dessutom driftkostnaden 200 kr billigare i månaden än motsvarande Teleabonnemang.

 Grävstart i somras

 Söderköpings kommun har redan grävt ned kanalisation på c:a en mil lång sträcka i samförläggning med Eon.

Fortsatt grävning vid gynnsam väderlek

Kommunen handlar nu upp entreprenör för grävning och material för läggning av stamnätet från Östra Ryd i väster till Tyrislöt i öster (c:a åtta mil återstår), i den sträckning som Länsstyrelsen godkänt medfinansiering för.

Kommunen skriver även markägaravtal/ledningsrätt för kommunikationsledningen, allt för att kunna fortsätta grävningen vid gynnsam väderlek.

Även upphandling av operatör kommer att påbörjas.

Sedan kommer Söderköpings och Norrköpings kommunala nät kopplas samman och troligen även med Valdemarsviks och Linköpings kommunnät för att få rundkoppling.

Grävning spridningsnät nästa år

Nästa år när stamnätet och kopplingsbrunnar börjar komma på plats kan bredbandsföreningar sedan påbörja grävning av spridningsnäten och anslutning av enskilda fastigheter kan ske.

 

Östen Johansson          Samordnare bredband väst E22

 

Förslag till övergripande strategi:

· Kommunen bygger och äger stamnätet

· Byanätsföreningar bygger spridningsnät i olika områden

Fiberbredband i Söderköping. Samverkansorgan för Byalag och

Bygdeföreningar i samverkan med

Kustlandet Leader

Dela med dig av denna sida på Facebook

 


www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.com

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2012-11-28