Kontakt

Kartor stamnät VE22

Intresseanm. Word

Intresseanmälan webb

Avtalsmallar

Aktuellt

Länkar Verktyg

Fiberbredband

Innehåll

Webbplatskarta

Bygga Fiber

Kommunens stamnätFrågor o SvarByalagskonceptNätplanering Sankt Anna fiberV.Husby FiberDrothem/SkönbergaLuddingsbo FiberGårdeby FiberÖstra Ryd Fiber

Kartor stamnätet Väst E22

 • Östra Ryd Nätområde

 • Gårdeby

 • Västra Husby

 • Luddingsbo

 • Drothem

  Hej liten rapport Östra Ryd. Bredbandsprojektet vill låna upplag för att kunna lagra
  bredbandsmaterial under byggtiden 2013.
  De behöver kunna lasta av långtradare lätt. Tala med Jörgen eller Benny
  Benny Dahlqvist och Jörgen Filipsson (kommunens nya tekniska projektledare)
  var hos mig förra onsdagen och vi gick igenom kartor o diverse.
  Stamnätet skall fortsätta att grävas ganska snart (litet strul med vägverket har försenat) c:a 1,5 mil är lagt i samförläggning med Eoon.
  Benny håller på att teckna markägaravtal med vägverket och privata markägare för stamnätet.
  Man har nu beslutat börja gräva från Söderköping och går ut mot Bleckstad och vidare V.Husby, Luddingsbo, Gårdeby, Östra Ryd.
  Då kan man koppla in fibern vartefter, från Eddima i Söderköping tillfälligt tills man får linjen klar från Norrköping.
  Man får betala hyra för anslutningen under byggtiden. Så södra Drothem kan ha anslutning i vår.
  Man har också beslutat att gräva en stamlinje Bleckstad till Hjälmsborg (tippen).
  Överstaqvarn o V.Husby byalag som fått bud från Telia, inväntar kommunens anbud.
  Gårdeby håller på att bilda byalag nu. Thomas Karlberg har tillsammans med Jörgen tagit tag i frågan.
  Benny håller just nu på med att proja en stamlinje från Östra Ryd till Häggebo, där Valdemarsvik bygger sin stamlinje vidare,
  troligen även mot Borkhult.
  Stammen ner här öppnar ju för vår linje i södra Östra Ryd
  Benny börjar inom kort att göra färdigt spridningsnätet här i Östra Ryd och Hörstorp/Harstorp, samt fortsätter inåt staden.
  Jag har sagt vi vill ha ett område tätorten samt 2 km från stamnätet i Östra Ryd.
  I Västra Husby har Telia lagt ett ganska lågt bud på bara centrala tätorten, men bryr sig inte om det som är 200 meter utanför.
  Det här kommer naturligtvis att försvåra arbetet med delningen av kostnaden i hela Västra Husby om kommunen skall gräva.
  Det blir svårt att få de som bor centralt att dela kostnaden med andra.
  Under mars räknar Micke med att ha ett avtal med kommunikationsoperatör, då först vet vi om vi får samma rabatt
  som Norrköping d.v.s. 6000 kr. då skulle kommunanslutningen bara kosta 3 900 kr.
  Bifogar kalkyl mall Östra Ryd ser bra ut, om vi får 80% anslut samt 6 000 rabatt från operatören.
  Bifogar även en Kalkylmall som ni kan använda för egna beräkningar.
  Jörgen håller på om bredbandskonceptet samt föreningsform med Norrköping och Länsstyrelsen
  Områdeskartan kanske behöver justeras, Jörgen håller på med det, han kommer att ansvara för allt spridningsnät.
  Ni kommer nog att få höra av honom.

 

 


www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.com

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2013-02-03