Kontakt

Intresseanm. Word

Intresseanmälan webb

Avtalsmallar

Aktuellt

Länkar Verktyg

Fiberbredband

Innehåll

Webbplatskarta

Bygga Fiber

Kommunens stamnätFrågor o SvarByalagskonceptNätplanering Sankt Anna fiberV.Husby FiberDrothem/SkönbergaLuddingsbo FiberGårdeby  FiberÖstra Ryd Fiber

Dagsläget fiberbredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Kommentar till Kommunens infomöte 20121120.

Angående vissa kommentarer på mötet, att kommunens nät inte behövs.

 

Det är bara att gratulera att vi till slut fick ut Telia på banan, hade inte kommunen visat att de menade allvar med att bygga ett komplett nät för hela kommunens landsbygd hade Telia fortsatt att tjäna pengar på ett ADSL-nät som i vissa fall inte har styrfart.

Vissa har tur exempelvis norr om Göta Kanal i Drothem som befinner sig inom räckhåll för en användbar Telia/Skanova fiber.

 

Inte alla kan nås kommersiellt.

 

Om man lyssnade på Skanova på mötet så sa representanten att ”vi kan inte nå alla”, i vissa fall har man enkelfiber till en del stationer som de kan bygga ifrån. Till exempel Stintorp/Sandsveden har jag hela tiden sagt åt boende i området att höra med Telia/Skanova. Det är bra att de vill vara med att konkurrera där de kan, men jag gillar inte att vissa öppet motarbetar kommunens nät, i Gårdeby, Östra Ryd exempelvis är telestationerna matade med radiolänk.

Ingen fiber finns och så är det på flera håll, även ute i skärgården, där kan vi aldrig få Telia/Skanova att bygga nät. Det går inte heller att koppla på och gräva från Telias/Skanovas nät de har monopol på det befintliga nätet som finns här o var, (trots att kommunen satsat skattepengar när det byggdes) det blir för dyrt att betala hyra för deras nät.

 

Kommunen måste alltså bygga ett eget nät

 

genom hela kommunen för att alla vi återstående 4-5000 hushåll inklusive sommarboende skall ha en chans att få bättre uppkoppling till rimligt pris.

På vissa ställen kan då näten korsa varandra, men kommunen har valt att bygga sitt nät några km från det befintliga, det måste ändå gå från Östra Ryd i väster till Tyrislöt i öster för att vi som inte har någon fiber i närheten idag skall få fiberbredband till rimlig kostnad, eller till o med billigare än vad vissa får i Teliaalternativet.

Kostnaden

 

Vi hoppas naturligtvis på samma kostnad som man har i kommunens nät i Norrköping, där anslutningsavgiften är 9 900 kr – 6 000 i rabatt från operatören= 3 990 kr + grävning för spridningsnätet. Kommunen står då för allt material oavsett avstånd till stamnätet, även konverter inne i huset ingår i anslutningsavgiften.

Endast grävning/håltagning från tomtgräns in i huset får fastighetsägaren själv stå för. De flesta borde då få en total anslutningskostnad under 10 000 kr inkl.moms och en lägre månadskostnad än idag

  

Driftskostnaden viktigast

i jämförbart nät i Norrköping ligger dessutom driftkostnaden 200 kr billigare i månaden än motsvarande Teleabonnemang. 

 

Grävstart i somras

 

Söderköpings kommun har redan grävt ned kanalisation på c:a en mil lång sträcka i samförläggning med Eon.

Fortsatt grävning vid gynnsam väderlek

Kommunen handlar nu upp entreprenör för grävning och material för läggning av stamnätet från

Östra Ryd i väster till Tyrislöt i öster (c:a åtta mil återstår), i den sträckning som Länsstyrelsen godkänt medfinansiering för.

Kommunen skriver även markägaravtal/ledningsrätt för kommunikationsledningen, allt för att kunna fortsätta grävningen vid gynnsam väderlek.

Även upphandling av operatör kommer att påbörjas.

Sedan kommer Söderköpings och Norrköpings kommunala nät kopplas samman och troligen även med Valdemarsviks och Linköpings kommunnät för att få rundkoppling.

Grävning spridningsnät nästa år

Nästa år när stamnätet och kopplingsbrunnar börjar komma på plats kan bredbandsföreningar sedan påbörja grävning av spridningsnäten och anslutning av enskilda fastigheter kan ske.

 Östen Johansson      Samordnare bredband väst E22

 

Förslag till övergripande strategi:

· Kommunen bygger och äger stamnätet

· Byanätsföreningar bygger spridningsnät i olika områden

Fiberbredband i Söderköping. Samverkansorgan för Byalag och

Bygdeföreningar i samverkan med

Kustlandet Leader

Dela med dig av denna sida på Facebook

 


www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.com

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2012-11-28