Kontakt

Byalagskonceptet

Tips för planeringen

Nätplanering

Kart exempel

 

 

 

  • Förslag till områdesindelning

  • Byalagskonceptet beslutas av Söderköpings, Norrköpings och Valdemarsviks kommuner. I Söderköping tar KS slutligt beslut vintern 2012. Förslaget innebär att kommunen bygger ett stamnät för vår del från Söderköping via V. Husby, Gårdeby till Östra Ryd. Kanske grävstart sen höst tidig vår. Byalag/Fiberområden gräver ned kanalisation för spridningsnät o tecknar avtal .m.m. .

 

 

 

www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.co

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2012-09-24